Предназначен для устранения засоров в системе канализации.